Menu

De organisatie is te bereiken per e-mail:

honderdjaarwbs@outlook.com

Organisator van de reünie is de Stichting Vrienden van Basisschool Willibrordus te (7681 JE) Vroomshoop, bezoekadres De Seringen 2.

KvK 08140762

Algemene voorwaarden Stichting Vrienden van Basisschool Willibrordus reünie 100 jaar Willibrordusschool
Artikel 1
  • Het feit dat u een ticket hebt aangekocht voor de reünie vormt uw toegangsbewijs. Uw naam wordt genoteerd op onze lijst van reünisten. Bij binnenkomst ontvangt u de consumptiebonnen die bij de prijs van het ticket zijn inbegrepen.
  • De Stichting Vrienden zal zich houden aan de op het moment van de reünie geldende coronamaatregelen. Reünisten (afnemers van de tickets) worden op de hoogte gehouden via de website 100jaarwillibrorudsschool.nl en de nieuwsbrief.
Artikel 2
  • De Stichting Vrienden en reünieorganisatie spannen zich in om er een fantastische dag van te maken en rekenen op uw komst. Mocht de reünie verplaatst moeten worden vanwege de dan geldende coronamaatregelen, dan worden de reünisten (afnemers van de tickets) daarover geïnformeerd via de website 100jaarwillibrordusschool.nl en de nieuwbrief.
  • In geval van verhindering op die nieuwe datum kan de reünist (afnemer van een ticket) per e-mail aan honderjaarwbs@outlook.com kenbaar maken de ticketprijs graag geretourneerd wil hebben. De Stichting Vrienden zal dan zorgdragen voor de terug betaling.
  • De Stichting Vrienden en organisatie van de reünie beperken hun aansprakelijkheid in die zin dat zij niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade in welke vorm dan ook ten gevolge van uw bezoek aan de reünie.
Artikel 3
  • Voor al het overige sluiten de Stichting Vrienden en reünie-organisatie zich aan bij de in Nederland geldende wet en regelgeving, inclusief het Burgerlijk Wetboek.